curriculum vitae wyra am zgod na przetwarzanie kfc - service marketing case study